Právne informácie

Spracovanie osobných údajov pre marketingové účely a podmienky spracovania - AXA DRIVE a RadSoferujem.sk

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť AXA Management Services s.r.o., so sídlom: Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 256 72 703, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel: C, vložka č. 60002 podnikajúca v SR prostredníctvom organizačnej zložky: AXA Management Services s.r.o., organizačná zložka Slovensko, so sídlom: Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 50 008 056, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 3043/B, webové sídlo: www.axa.sk (ďalej len "prevádzkovateľ"), ktorá spracováva vaše osobné údaje získané prostredníctvom stránok RadSoferujem.sk a tiež aplikácie AXA DRIVE, na ktorej ste si vytvorili účet.

Súhlas je dobrovoľný, ale súčasne je nevyhnutný na účely využívania kompletnej obchodnej ponuky partnerov a výhod na stránkach RadSoferujem.sk.

Označením poľa „Zaregistrovať sa“ na tejto webovej stránke, ktorú spravuje ako sprostredkovateľ spoločnosť Stario agency s.r.o., spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, C 254845, IČO: 048 63 500, so sídlom Na Poříčí 1067/25, 110 00 Praha, Česká republika, dobrovoľne poskytujem súhlas so spracovaním mojich osobných a iných údajov v rozsahu meno, priezvisko, email, mobilné číslo, PSČ bydliska, dátum narodenia, pohlavie, výročie aktuálneho povinného zmluvného poistenia a údaje o mojom vozidle (značka auta, model auta, výkon, objem motora, rok výroby) na účely marketingových aktivít, ktorými sú najmä ponuka obchodov a služieb, zasielanie obchodných oznámení a profilovanie, tj. vyhodnocovanie a cielené ponúkanie obchodných ponúk na Vašu mieru a ku skvalitneniu našich služieb. Súhlas udeľujem prevádzkovateľovi a ostatným spoločnostiam patriacim do finančnej skupiny AXA v Slovenskej republike a ďalej ich obchodným partnerom, a to po dobu 10 rokov od registrácie na tejto webovej stránke.

Poučenie v súvislosti so spracovaním osobných údajov:

Poskytnutie uvedeného súhlasu je dobrovoľné, je však nevyhnutné na využívanie ponúkaných obchodných zliav.

Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať, a to buď písomne ​​na adresu prevádzkovateľa alebo na emailovú adresu info@radsoferujem.sk alebo prostredníctvom Infolinky AXA 292 292 292.

Pokiaľ má prevádzkovateľ oznamovaciu povinnosť voči Vám ako dotknutej osobe, beriete na vedomie, že táto môže byť splnená aj zverejnením oznamu na webovom sídle prevádzkovateľa.

Ako dotknutá osoba máte podľa zákona o ochrane osobných údajov právo na potvrdenie, či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracúvané, právo na zoznam spracúvaných osobných údajov, právo na opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu tých osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil a iné. Práva dotknutej osoby rovnako ako aj možnosti ich obmedzenia sú uvedené v § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

COOKIES

Čo to sú súbory cookies? Súbory Cookies sú malé dátové súbory, ktoré sa ukladajú do špeciálnej schránky prehliadača na počítači používateľa. Sú nevyhnutné pre niektoré funkcie webových stránok, ako je napríklad prihlasovanie, a často sa využívajú aj na sledovanie správania používateľov na webe. Ich využívanie je možné zakázať vo väčšine internetových prehliadačov.

Ako AXA využíva súbory cookies Používame súbory cookies na identifikáciu vášho počítača a sledovania spôsobu, akým prechádzate náš web. To nám umožňuje naše služby zdokonaľovať a webové stránky vám lepšie prispôsobiť. Súbory cookies sú ďalej využívané pre reklamné kampane a ich obmedzenia. Vďaka tomu môžeme napríklad zaistiť, aby sme vás nevystavili nadmernému množstvu reklamných informácií jednej digitálnej kampane. Nepoužívame súbory cookies, ktoré sprístupňujú informácie uložené na vašom pevnom disku alebo poškodzujú či inak ohrozujú váš počítač. Používaním tohto webu vyjadrujete súhlas s využívaním súborov cookies.

TIPY, AKO BEZPEČNE ŠOFÉROVAŤ

Bezpečnosť na prvom mieste – ako na to? Pravidelne vám budeme zasielať tipy a rady, ako dosiahnuť čo najbezpečnejšiu jazdu.